press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3
Jak mně můžete pomoci ?

 

Přečtěte si můj "příběh" ... Tlumočte ho všem slušným lidem. Udělejte si názor, jak funguje právo a spravedlnost v naší zemi, v našem tzv. "právním" a "demokratickém" státě ...

​Zdeněk Palica
 
 +420 702 409 630  +420 728 174 694

 

 

Studenec 9, okres Prachatice

Jihočeský kraj

 

Toto je můj příběh ...

 

"Láska a spravedlnost zvítězí nad lží a nenávistí" ... 

                                                                                                                    Václav Havel

 

Jak tragické a komické zároveň v realitě realizace práva a spravedlnosti v České republice

SLEPÁ SPRAVEDLNOST

       Jmenuji se Zdeněk Palica a jsem šumavským patriotem, příští rok mně bude již 60 let. V roce 2002 jsem uzavřel kupní smlouvu s paní Růženou Chalupovou o koupi nemovitosti na Šumavě v katastru obce Studenec u Stach, jejíž ustanovení jsem řádně plnil.

       Vše nabralo neuvěřitelný obrat v roce 2005, kdy paní Růžena Chalupová, prodejce nemovitosti, na zřejmý nátlak svých příbuzných zcela otočila a na základě různých lží a smyšlenek se jí ve spolupráci s jejími příbuznými a soudy České republiky podařilo znevěrohodnit inkriminovanou kupní smlouvu, jejíž veškeré náležitosti jsou naprosto v pořádku. Přes veškerý, naprosto jednoznačný a průkazný důkazní materiál, který jsem předkládal u různých soudních stání,  byl tento nakonec soudy odmítnut a mně hrozí, že se ve svých 60-ti

letech stanu bezdomovcem … To vše se odehrávalo v horizontu neuvěřitelných 13 let !!!

      Nemohu s klidným vědomím a svědomím akceptovat postup a konání různých soudních instancí v mém „příběhu“, natož pak „respektovat“  rozhodnutí „nezávislých a nestranných soudů“, rozhodnutí jež porušují moji lidskou důstojnost!

        Níže na této stránce jsem publikoval „páteřní“ soudní rozhodnutí prolínající se mým „příběhem“. Kdybych měl publikovat opravdu vše, tak případný nestranný čtenář by se v mém „příběhu“ naprosto ztratil. Veškerá dokumentace k mému „příběhu“, již mám k dispozici by zcela jistě posloužila zkušenému spisovateli jako námět k sepsání politicko-sociálního thrileru s neuvěřitelnými zápletkami a ještě neuvěřitelnějším, šokujícím rozuzlením …

         Celé toto 13-ti leté martýrium nese čitelný podpis soudkyně JUDr. Marie Rudolfové z Krajského soudu v Českých Budějovicích ...

Průvodce soudními rozhodnutími : Jak lze připravit občana o řádně nabytý majetek
25.05.2002
25.05.2002

Kupní smlouva

25.05.2002

Dohoda o zaplacení kupní ceny

17.06.2005

Protokol o jednání před soudem prvního stupně

10.05.2006

Kupní smlouva se zřízením práva věcného břemene

10.10.2006

Nejvyšší soud : Rozsudek jménem republiky

16.10.2009

OS Prachatice: Rozsudek jménem republiky

24.02.2011

KS České Budějovice : Protokol o jednání před odvolacím soudem

18.03.2011

KS České Budějovice : Protokol o jednání před odvolacím soudem

12.07.2011

KS České Budějovice : Rozsudek jménem republiky

26.09.2012

Přepis nahrávky hovoru ...

03.10.2012

Rozsudek jménem republiky - 7Co 480/2010-559

16.10.2013

KS České Budějovice : Protokol o jednání před odvolacím soudem

05.09.2014

KS České Budějovice : Protokol o jednání před odvolacím soudem

12.11.2014

OS Písek : Protokol o provedení důkazů před dožádaným soudem

22.12.2014

KS České Budějovice : Rozsudek jménem republiky

22.04.2015

Nejvyšší soud České republiky : Usnesení

15.07.2015

Ústavní soud České republiky : Usnesení

30.10.2015

OS Prachatice : Žaloba na obnovu řízení proti rozsudku KS

14.09.2016

KS České Budějovice : odvolací soud

26.04.2017

OS Prachatice : Žaloba o vyklizení nemovitosti

14.09.2017

Nejvyšší soud České republiky : Usnesení

12.12.2017

Ústavní soud České republiky : Usnesení

15.03.2018

OS Prachatice - Protokol o jednání před soudem prvního stupně

22.03.2018

OS Prachatice - Rozsudek jménem republiky

10.04.2018

FÚ Jihočeský kraj : poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb.

30.04.2018

MUDr. Vladislav Barták, Ph.D. : Čestné prohlášení

07.05.2018

Odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Prachaticích

29.06.2018

OS Prachatice - Usnesení

30.07.2018

KS České Budějovice - Usnesení

31.07.2018

Předseda Nejvyššího soudu ČR - Vyjádření

29.08.2018

OS Prachatice - Usnesení

01.04.2019

OS Prachatice - Doplnění odvolání

11.06.2019

KS České Budějovice - Protokol o jednání před odvolacím soudem

18.08.2020

Ústavní Soud - Doručenka

18.08.2020

Usnesení Ústavního Soudu

17.09.2020

Exekuční příkaz

14.04.2021

Návrh na zastavení a odklad exekuce

15.04.2021

Žádost ministryni Mgr. Marii Benešové o zastavení exekuce

19.04.2021

Návrh na nařízení předběžného opatření

20.04.2021

OS Písek - Usnesení

30.04.2021

Odpověď na žádost z kanceláře ministryně  Mgr. Marie Benešové

03.05.2021

Zahájení trestního stíhání

10.05.2021

Stížnost Zdeňka Palici

23.05.2021

Návrh na zastavení a odklad exekuce

23.05.2021

OSZ v Prachaticích - Doplnění trestního oznámení

31.05.2021

Návrh na zastavení a odklad exekuce

02.06.2021

OSZ Čes. Budějovice - Vyrozumění k podání Z.Palici z 23.5.2021

09.06.2021

OS Písek - Usnesení

29.07.2021

OSZ v Prachaticích - Žádost o zastavení trestního stíhání

Justice v České republice - slepá spravedlnost

Česká justice

11.06.2019

KS České Budějovice - Rozsudek jménem republiky

27.08.2019

KS České Budějovice - Dovolání

11.07.2020

Nejvyšší soud České republiky - Ústavní stížnost

30.04.2020

Nejvyšší soud České republiky - Usnesení