top of page
primabyt, ubytování v sušici, dovolená na šumavě

Sušice (německy Schüttenhofen) je město v okrese Klatovy v Plzeňském kraji. Sušice leží na řece Otavě a žije zde cca 11.500 obyvatel. Je jednou z 15 obcí s rozšířenou působností v Plzeňském kraji a patří rovněž mezi obce s pověřeným obecním úřadem.

 

Ve městě s hypotetickým keltským názvem Setuakaton (tento název však možná označuje nedaleký kopec Sedlo) má význam hlavně dřevozpracující, papírenský a strojírenský průmysl, typická byla výroba sirek (firma SOLO Sušice), která byla ovšem roku 2008 ukončena.

 

Někdy na přelomu doby halštatské a laténské (v 5. století př. n. l.) byla oblast obydlena Kelty (zanechali po sobě mj. hradiště na nedalekém vrchu Sedlo), osídlení pokračovalo i v dobách

římských a po příchodu prvních Slovanů; Slované zde vytvořili i pohřebiště. Středověké osídlení v oblasti dnešní Sušice bylo spojeno s rýžováním zlata. Od dob Přemysla Otakara II., který město v roce 1273 založil, bylo správním centrem Sušicka. Rozvíjelo se díky Zlaté stezce (zejména v 16. století), v 1. polovině 19. století se zde začal objevovat průmysl.

 

Ve středu Města Sušice se nalézá historické centrum, které je městskou památkovou zónou, s náměstím, uprostřed kterého stojí radnice. Město leží v předhůří Národního Parku Šumava, na náměstí je jedna z budov Muzea Šumavy. Na 845 metrů vysokém vrchu Svatobor, zvedajícím se západně od Sušice, se nachází 32 metrů vysoká rozhledna.

primabyt, ubytování v sušici, dovolená na šumavě
primabyt, ubytování v sušici, dovolená na šumavě
primabyt, ubytování v sušici, dovolená na šumavě
primabyt, ubytování v sušici, dovolená na šumavě
primabyt, ubytování v sušici, dovolená na šumavě
primabyt, ubytování v sušici, dovolená na šumavě

PrimaByt | Ubytování v Sušici | Dovolená na Šumavě | PrimaByt | Ubytování v Sušici | Dovolená na Šumavě |PrimaByt | Ubytování v Sušici | Dovolená na Šumavě

bottom of page