Mně těžká slova v hrdle váznou, když říci mám Ti : Sbohem buď

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým,

že nás navždy opustila

Marta Mašková

Zemřela po dlouhém, statečném boji se zákeřnou nemocí dne 2.března 2017

ve věku nedožitých 73 let.

S naší drahou zesnulou se rozloučíme ve čtvrtek 9.března 2017

v 10:00 hod ve smuteční síni Města Sušice

Za projevy soustrasti děkujeme. Ing. Zdeněk Sedlák, Kaštanová 1165, 342 01 Sušice

Jménem všech pozůstalých

Jerri Jelinek, Henrieta Dessombes, Ivana Fulínová

Monika Matějková, Ing. Zdeněk Sedlák

Jaroslav Vrchlický